Myanmar karantina puluhan ribu warga demi tekan kasus COVID-19

Myanmar karantina puluhan ribu warga demi tekan kasus COVID-19